Oulu - Capital of Northern Scandinavia

Liikelaitos Oulun Tilakeskus

Tilojen käyttäjän luotettava kumppani – rakennusten asiantunteva omistaja

 

Liikelaitos Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan Oulun kaupungin julkisissa rakennuksissa, vuokraa hallintokuntien tarvitsemat toimitilat sekä rakennuttaa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteet.

 

Tilakeskuksen toiminnan keskeisimpänä tavoitteena on järjestää käyttäjähallintokunnille toiminnan tarpeita vastaavat toimitilat. Hyvä palvelu, kaupunkikuvan kehittäminen ja arvokkaan rakennuskannan säilyttäminen ovat eräitä tärkeimmistä tehtävistä.

 

 

 

 

Tilakeskus edistää esteettömyyttä julkisissa rakennuksissa mm. kuuluvuutta lisäämällä. Katso Oulu-postin video aiheesta.

 

 

TILAKESKUKSEN VUOSIKERTOMUKSET