Oulu - Capital of Northern Scandinavia

Sisäilmasto ja siihen vaikuttavat tekijät

 

Rakennuksen sisäilmastoon vaikuttavat monet tekijät. Näitä ovat esimerkiksi

• ilman ja pintojen lämpötilat

• ilman suhteellinen kosteus

• ilman liikenopeus

• kaasumaiset epäpuhtaudet (VOC)

• hiukkasmaiset epäpuhtaudet, kuidut

• allergeenit, siite- ja eläinpölyt, sieni-itiöt, mikrobit (home)

• radon

• laitteiden sähkömagneettiset kentät

• valaistus ja

• melu.

 

Näiden lisäksi myös vuodenaikojen vaihtelu tuo oman lisänsä. Kosteana syksynä sisäilma on erilainen kuin kuivan talven aikana. Vuodenaikoihin sidoksissa olevat olosuhteet palautuvat nopeasti, kun ulkoiset tekijät muuttuvat.

 

Ihmiset voivat reagoida erilaisiin sisäilmaston ongelmiin. Tyypillisesti reaktioita aiheuttavat kaasumaiset yhdisteet tai pienhiukkaset. Myös huono puhtaustaso tai väärin säädetty ilmastointi voi aiheuttaa reaktioita. Ihmisten reagointiherkkyys on yksilöllistä, eikä oireiden syyn selvittäminen ole aina helppoa. Jos henkilö epäilee oireiden johtuvan sisäilmasta, hänen tulee hakeutua lääkäriin.

 

Määritykset hyvälle sisäilmalle tulee lainsäädännöstä. Tilakeskus on tilojen omistajana vastuussa niiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Tilojen siivouspalvelun hankkii tiloissa oleva hallintokunta. Oulun kaupungissa toimii moniammatillinen sisäilmaohjaustyöryhmä, jonka laatimaa ohjeistusta noudatetaan kaikissa kaupungin kiinteistöissä. Ulkoa vuokratuissa tiloissa turvallisuudesta on vastuussa tilan omistaja.

 

Sisäilmaongelmat koskevat useimmiten rakennuksen tiettyä osaa, ja toisinaan myös koko rakennusta. Ulkopuolinen taho tutkii kiinteistön, ja kiinteistöön tehdään korjaussuunnitelma. Oletuksena rikki menneet laitteet korjataan tai esimerkiksi väärin säädetty ilmanvaihto laitetaan kuntoon ja kanavisto puhdistetaan. Muihin toimenpiteisiin tarvitaan rakennuslupa, jolloin vaaditaan korjaussuunnitelma ja prosessiin kuluu myös aikaa.