Oulu - Capital of Northern Scandinavia

Kiimingin Syke-talon peruskorjaus

Kiimingin Syke-talo on rakennettu v.1989 ja peruskorjaus on tullut ajankohtaiseksi. Peruskorjaus koskee koko kiinteistöä piha-alueineen. Kiinteistön talotekniikka uudistetaan nykypäivän vaatimustasolle ja tilamuutoksilla tehostetaan talon käyttöä ja palveluvalikoimaa. Rakennuksen vesikatto uusitaan ja piha-alueita kunnostetaan. Lisäksi auditorion käyttömahdollisuuksia monipuolistetaan varustelua parantamalla. Syke-talosta tulee remontin myötä alueen aktiivinen sivistys- ja kulttuuripalveluiden toimintakeskus.