Oulu - Capital of Northern Scandinavia

Sarasuon koulun piha

Koulun pihan perusteellinen perusparannus rakennuksineen, rakennelmineen ja varusteineen sekä uuden ulkokautta tapahtuvan käynnin rakentaminen nykyisen koulun olemassa olevaan IV-konehuoneeseen kokonaisurakkana.

Hankkeen tarkoituksena on parantaa merkittävästi koulun lasten ja henkilökunnan turvallisuutta erottamalla eri liikenne- ja huolintamuodot toisistaan sekä suojaamalla lasten kouluuntulo ja koulusta lähtö sekä leikki- ja välituntialueet. Leikki- ja välituntialueiden välineistö uusitaan ja pihalle rakennetaan uusi Arena-tyyppinen hiekkatekonurmella päällystetty ja aidattu pelikenttä. Lisäksi kulkuyhteyksiä koulun ja sen lähistöllä olevan ulkoliikunta-alueen välillä parannetaan merkittävästi.

Hankkeen kokonaisvastuusuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Avario Oy:n (aiemmin Arkkitehtitoimisto Sipark Oy) johtama konsortio. Hankeen kokonaisurakoitsijana toimii Oulun Piharakennus Oy.