Oulu - Capital of Northern Scandinavia

Kansainvälisen koulun ikkunat

Oulun kansainvälisen koulun ikkunoiden uusimisen hanke koskee rakennuksen C-osan lounaispuolen alkuperäisten puuikkunoiden vaihtamista MSE-tyyppisiin puualumiini-ikkunoihin. Uusittavia ikkunoita on kolmessa kerroksessa, jokaisessa kerroksessa 14 ikkunaa eli yhteensä 41 kappaletta.

 

Vanhat ikkunat poistetaan karmeineen. Vaihtotyössä varotaan erityisesti ulkopuolen rappauksen rikkoontumista. Työt tehdään Ratu F32-0350, Ikkunan purku ja uusiminen -ohjekortin mukaisesti.  Kaikki ikkunanvaihtotyöt suoritetaan kesällä koulun kiinnioloaikana. Kuvassa jo vaihdettu, uusi ikkuna paikoillaan.

 

Urakoitsijan on Oulun Ikkunahuolto Oy, suunnittelijana Ari Toppila, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy.

Kohteen vastaanoton ajankohdaksi on sovittu 31.7.2017.