Oulu - Capital of Northern Scandinavia

Kuivasjärven päiväkoti 2018 - 2019

Nykyisen Kuivasjärven päiväkodin korvaava uudisrakennus toteutetaan korjausrakennusohjelmalla. Tilakeskuksen omassa kustannuslaskennassa osoittautui peruskorjausvaihtoehdon korjausaste (n. 80%)  mahdolliset riskit huomioiden liian korkeaksi, joten päädyttiin uudisrakennusvaihtoehtoon. Samalla myös kiinteistön energiatehokkuus saadaan päivitettyä nykypäivän tasolle mm. siirtymällä suorasta sähkölämmityksestä ns. aluelämpöön. Pelletillä toimiva aluelämpölaitos jo malttamattomana ja vielä pelkästään koulua palvelevana odottaa viereisen Kuivasjärven koulun pihalla.

 

Suunnittelu ja nykyisen rakennuksen purkaminen 2017-2018. Purku kesällä 2018, uudisrakennuksen toteutus 2018-2019 ja valmistuminen 2019 loppuun mennessä. Päiväkoti myös laajenee nykyisestä 4-ryhmäisestä 5–ryhmäiseksi, ja tuolloin myös bruttoneliöt kasvavat nykyisestä n. 900 brm2:stä n. 1100 brm2:iin.