Oulu - Capital of Northern Scandinavia

Keittiölaitehankinnat

Keittiölaitteiden hankinnat  suunnitellaan aina vuosi - kaksi etukäteen. Tähän on määritelty tietty  budjetti vuositasolle. Työryhmään kuuluvat Oulun Serviisin palvelutuotantopäällikkö sekä tuotantokoordinaattori ja Oulun Tilakeskukselta yksi kiinteistömanageri, yksi projektipäällikkö sekä ylläpitoasiantuntija.

Kohdekohtaisten keittiölaitteiden hankinnoista tarve-esitykset tulevat Oulun Serviisiltä, ja ne käsitellään työryhmässä. Jokainen hankinta mietitään kokonaisuus huomioiden – keittiöverkkoasiat, tuotantokeittiö Lööki jne. Keittiölaitehankintoihin saattaa liittyä lisäksi myös muutostöitä keittiötiloissa, esim. sähkö- tai LVI-töitä tai jopa pieniä rakenteellisia muutoksia.