Oulu - Capital of Northern Scandinavia

Jokirannan koulu

Tilakeskus tekee kuntotutkimuksen mukaiset korjaustoimenpiteet Kiimingin Jokirannan koululla. Työt valmistuvat syksyllä 2017.

 

Rakennusteknisiä korjaustöitä ovat muun muassa ikkunoiden, lattioiden ja seinien rakenneliittymien tiivistykset.

 

LVIA-teknisiä korjaustöitä tehdään seuraavasti:

Putkitunnelin ilmanvaihto korjataan ja estetään epäpuhtauksien leviäminen yläpuolisiin tiloihin.

Opetuskeittiön ja kotitalousluokan ilmanvaihtoa parannetaan. Opetuskeittiön ilmanvaihtokone uusitaan.

Ilmanvaihtokoneiden mineraalivillaiset äänieristeet korvataan polyesterimateriaalilla. Villakuitujen  pääsy kanavistoon estetään.

FYKE-siiven ilmanvaihtoa parannetaan lisäämällä tuloilman osuutta ja korjaamalla automatiikan toiminta.

Tilojen mitoitetut ilmavirrat ja ilman liikkeet tarkistetaan ja korjataan.

Kanavat nuohotaan ja päätelaitteet puhdistetaan.

Rakennuksen ilmavirrat mitataan ja säädetään.

Viemärihajujen leviäminen estetään tulppaamalla ilman käyttöä olevat lattiakaivot kaasutiiviisti.