Oulu - Capital of Northern Scandinavia

Jaarankartano

Jaarankartanon palvelukeskuksessa tehdään tilamuutoksia tehostetun palveluasumisen tarpeita varten ja samalla nostetaan kiinteistön turvallisuustasoa.

 

Tilamuutokset ovat pääasiassa uusien wc-tilojen rakentamista ja muutostöitä olemassa oleviin wc-tiloihin. Kaikki asiakashuoneet varustetaan huonekohtaisilla wc-tiloilla. Turvallisuustasoa nostetaan asentamalla automaattinen sammutusjärjestelmä koko kiinteistön 1. kerroksen tiloihin.