Oulu - Capital of Northern Scandinavia

Hupisaarten kesäteatteri

Hupisaarten kesäteatterin uudisrakennuksesta pidettiin yleinen arkkitehtuurikilpailu 2013, jonka jälkeen suunnitelmien jatkokehitykseen valittiin Janne Laukan ja Tuomas Niemelän ”arborea”. Suunnittelijoiden työtä muokattiin yksityiskohtien osalta käyttäjiä paremmin palvelevaan ja kustannustehokkaampaan muotoon.

 

Uusi monitoimitila muotoutuu helposti eri käyttötarkoitusten mukaan, ja se rakennetaan suurin piirtein vanhan kesäteatteripaviljongin paikalle. Avoin katosrakennelma on kiinteä, mutta katsomon voi siirtää ja purkaa talveksi varastoon. Ainoa varsinainen kiinteä elementti on osittain lämmitettävä varastorakennus.

 

Pihasuunnittelun kohteeseen tekee VSU maisema-arkkitehdit Oy:n Katri Nuutinen, ja Katu- ja viherpalveluiden Mirjam Larinkari on ollut ohjaamassa maisemasuunnittelua.

 

Valtioneuvoston kanslia on liittänyt Oulun Tilakeskuksen Hupisaarten kesäteatterin rakennushankkeen osaksi Suomi 100 -ohjelmaa. Vanha kesäteatteripaviljonki puretaan kesällä 2017, ja uusi valmistuu vuonna 2018. Tällä hetkellä hankkeessa haetaan rakennuslupaa uudelle paviljongille, jotta työt pääsevät alkamaan syksyllä.