Oulu - Capital of Northern Scandinavia

Hönttämäen tilojen muutos

Hönttämäen koulun ja päiväkodin yhteydessä on ollut Oulun seurakuntayhtymän tiloja, jotka ovat nyt siirtyneet kaupungin omistukseen. Nämä tilat muutetaan opetuskäyttöön soveltuviksi. Hanke teetetään kokonaisurakkana Oulun Teknisellä Liikelaitoksella.

 

Työt on aloitettu kesäkuussa 2017, ja hanke tulee valmistumaan lokakuun lopussa. Muutostyö ei vaikuta koulun ja päiväkodin toimintaan, vaan ne avaavat ovensa normaalisti elokuussa.


Hankkeessa mm. aiemmin seurakuntasalina toiminut korkea salitila muutetaan parvelliseksi ja monikäyttöiseksi oppimisympäristöksi. Hankeen yhteydessä parannetaan myös vesikatteen, sen yläpuolisten osien ja vedenpoistojärjestelmän toimintaa.

 

Hankkeessa testataan tiettävästi ensimmäistä kertaa P1-puhtausluokituksen onnistumista peruskorjaushankkeessa jo purkuvaihe mukaan lukien. Onnistumista seurataan aistinvaraisesti työmaakäyntien yhteydessä.

Hankkeen kokonaisvastuusuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy:n johtama konsortio.