Oulu - Capital of Northern Scandinavia

Heikkilänkankaan monitoimitalo, SRK:n tilojen tilamuutos 2019

Heikkilänkankaan monitoimitalo on rakennettu vuonna 2003. Seurakunta on toiminut talon päädyssä olleissa tiloissa talon valmistumistumisesta lähtien. Nyt kuitenkin seurakunta luopuu käytössä olleista tiloistaan ja tilamuutosprojektin kautta seurakunnan tilat muunnetaan päiväkotikäyttöön soveltuviksi. Tilamuutos käsittää pääosin pintarakenteiden, kalusteiden ja varusteiden uusimista, mahdollisesti myös pieniä väliseinämuutoksia. 

 

Tilamuutoshankkeen suunnittelu käynnistyy elokuussa 2018, KV-suunnittelijana/pääsuunnittelijana toimii

Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy. Muutoksen toteutus käynnistyy vuoden 2019 keväällä/alkukesästä, sen jälkeen kun tilat ovat vapautuneet seurakunnalta.

 

 heikkilankangas_mtt

Heikkilänkankaan monitoimitalo