Oulu - Capital of Northern Scandinavia

Ylikiimingin päiväkoti (ent. Mustikan päiväkoti)

Hanke käsittää osoitteessa Opinkuja 4 sijaitsevalle tontille Ylikiimingin koulurakennukseen laajennuksena tehtävän päiväkotirakennuksen kokonaisvastuusuunnittelun ja rakentamisen piha-alueineen. Laajennus rakennetaan korvaamaan käytöstä poistuvat nykyisen Mustikan päiväkodin tilat, ja kokoamaan alueen varhaiskasvatuspalveluita palvelukeskittymään.

 

Hankeselvityksen mukainen maksimi lapsimäärä päiväkodissa tulee olemaan 75 lasta, ja tilaohjelman mukaan laajuudeksi tulee noin 455 hym2. Päiväkotihankkeessa hyödynnetään soveltuvin osin uutta pedagogista toimintamallia. Tilat suunnitellaan ohjaamaan ja kannustamaan lapsia yhteisöllisien oppimisprosessien kautta löytämään omia vahvuuksiaan. Hankkeessa hyödynnetään synergiaetuja Ylikiimingin koulurakennuksen kanssa mm. ruokailujen suhteen.

 

Hankkeen suunnittelu ja toteutus tehdään kokonaisuudessaan puhtausluokan P1 ja sisäilmaluokan S2 mukaisesti.

 

Hankkeen kokonaisvastuusuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto HML Oy:n johtama suunnittelukonsortio.