Oulu - Capital of Northern Scandinavia

Tiernan koulu, Leinonpuiston Toppilan yksikkö 2018 - 2020

Hanke käsittää Terva-Toppilan koulun (Ankkuri-yksikkö), osoitteessa Kauppaseurantie 2, laajennettavalle tontille sijoitettavan Leinonpuiston Toppilan erityisopetusyksikön uudisrakennuksen kokonaisvastuusuunnittelun ja rakentamisen Oulun kaupungin viimeisimpien suunnitteluohjeiden (julkaistu loppuvuodesta 2016 ja alkuvuodesta 2017) mukaisesti.

 

Kouluverkkopäätöksen 2016 mukaisesti Terva-Toppilan koulu (Ankkuri-yksikkö) muuttuu nykyisestä yläkoulusta alakouluksi (Merikosken koulun Merituuli-yksikkö). Samaisen kouluverkkopäätöksen mukaisesti nykyisin Tuiran alakoulun yhteydessä sijainnut Leinonpuiston Tuiran yksikkö päätettiin sijoittaa useiden hankesuunnittelu- ja hankeselvitysvaiheiden jälkeen Tuiran tai Paulaharjun kaupunginosien sijaan Toppilaan Terva-Toppilan koulun (Ankkuri-yksikkö, nyk. Merikosken koulun Merituuli-yksikkö) yhteyteen rakennettavaan laajennusosaan. Samalla hyödynnetään mahdolliset synergiat nykyisen koulun kanssa huomioiden tarvittavat esteettömyyden vaatimukset nykyisessä koulussa.

 

Hankkeen toteuttaminen edellyttää kaavamuutosta tontin laajentamisen ja sen rakennusoikeuden merkittävän lisäämisen osalta. Kaavamuutosprosessi on käynnissä