Oulu - Capital of Northern Scandinavia

Tiernan koulu, Leinonpuiston Toppilan yksikkö 2018 - 2019

Hanke käsittää Terva-Toppilan koulun (Ankkuri-yksikkö), osoitteessa Koskelantie 49, tontille tai sen laajennettavalle tontille sijoitettavan Leinonpuiston Toppilan erityisopetusyksikön uudisrakennuksen kokonaisvastuusuunnittelun ja rakentamisen Oulun kaupungin viimeisimpien suunnitteluohjeiden (julkaistu loppuvuodesta 2016 ja alkuvuodesta 2017) mukaisesti.

 

Kouluverkkopäätöksen 2016 mukaisesti Terva-Toppilan koulu (Ankkuri-yksikkö) muuttuu nykyisestä yläkoulusta alakouluksi (Merikosken koulun alakoulu). Samaisen kouluverkkopäätöksen mukaisesti nykyisin Tuiran alakoulun yhteydessä sijainnut Leinonpuiston Tuiran yksikkö päätettiin sijoittaa useiden hankesuunnittelu- ja hankeselvitysvaiheiden jälkeen Tuiran tai Paulaharjun kaupunginosien sijaan Toppilaan Terva-Toppilan koulun (Ankkuri-yksikkö) yhteyteen rakennettavaan laajennusosaan. Samalla selvitetään ja hyödynnetään mahdolliset synergiatilat Terva-Toppilan koulun kanssa.

 

Hankkeen kokonaisvastuusuunnittelusta vastaa arkkitehtitoimisto Kari Huotari Oy:n johtama konsortio. Hankkeen toteuttaminen edellyttää kaavamuutosta tontin laajentamisen ja sen rakennusoikeuden merkittävän lisäämisen osalta. Kaavamuutosprosessi on käynnissä.