Oulu - Capital of Northern Scandinavia

Länsituulen koulun laajennus

 

Haukiputaan Länsituulen koulun laajennuksessa toteutetaan 896 brm2 laajennusosa, joka liittyy kiinteästi nykyiseen koulurakennukseen. Hankkeen yhteydessä toteutettiin kesän 2017 aikana myös nykyisen koulun tilamuutoksia lisäämällä aineenopetustiloja mm. kotitalouteen, fysiikka-kemiaan ja kielten opiskeluun.

 

Kaksikerroksiseen laajennusosaan muodostuu uuden opetussuunnitelman mukaisia muunneltavia oppimisympäristöjä 1-4-luokka-asteiden käyttöön. Piha-aluetta leikkivälineineen laajennetaan.  Laajennuksella vastataan Haukiputaan alueen nopeasti kasvavaan oppilasmäärään. Uudet tilat otetaan käyttöön syyslukukaudelle 2018.