Oulu - Capital of Northern Scandinavia

Jäälin-Laivakankaan monitoimitalo

Jäälin koulun siirtymistä varten Laivakankaan koulun yhteyteen toteutetaan noin 4000 brm2 laajennusosat. Laajennuksella toteutetaan uuden opetussuunnitelman mukaisia muunneltavia oppimisympäristöjä alakoululaisten tarpeisiin sekä aineenopetustiloja kädentaitojen opetukseen. Samassa yhteydessä toteutetaan myös nykyisen koulun tilamuutoksia.

 

Tavoiteaikataulu uusien tilojen käyttöönottoon on syyslukukaudelle 2019.