Oulu - Capital of Northern Scandinavia

Omaisuudenhallinta

Kokonaisvastuu ylläpitotoiminnoista

 

  • Ylläpidon järjestäminen ja johtaminen
  • Käytönaikaisen energiankulutuksen optimointi
  • Perusparannushankkeiden tarveselvitystehtävät
  • Ylläpitotoiminnan kehittäminen
  • Tekniset asiantuntijatehtävät

Yhteyshenkilö:

 

Veijo Kotilainen

kiinteistöpäällikkö

puh. 044 703 2571

etunimi.sukunimi@ouka.fi 

 

Koko henkilöstön yhteystiedot