Oulu - Capital of Northern Scandinavia

Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen organisaatio

 

 Tilakeskus siirtyy osaksi Oulun Tilapalvelut -liikelaitosta 1.1.2019.

Yhteystiedot