Oulu - Capital of Northern Scandinavia

Tilaajan tavoitteet hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen ”0-virheluovutukselle” / -vastaanotolle

Liikelaitos Oulun Tilakeskus pyrkii uusissa peruskorjaus-, perusparannus- ja erillisinvestointihankkeidensa urakkahankinnoissa pois puhtaista hintakilpailuista kohti kokonaistaloudellisia (hinta-/laatu-) kilpailutuksia.

Näiden kilpailutusten yhtenä laatutekijänä on Oulun Tilakeskus ottanut käyttöön tarjoavan urakoitsijan / suunnittelijan ns. 0-virheluovutusreferenssit.

 

Kyseiset referenssit joko Oulun Tilakeskuksen tai jonkin muun rakennuttajan hankkeissa mahdollistavat uusien hankkeiden tarjouskilpailuihin osallistuville urakoitsijoille / suunnittelijoille paremmat menestymismahdollisuudet kilpailutuksissamme.

 

Oulun Tilakeskuksen määrittely ns. 0-virheluovutuksille on, että urakkasuoritus on kyseisen urakoitsijan perusteellisesti ja oikea-aikaisesti itselle luovuttama (= itselleluovutus), tilaajan kaksivaiheisesti virheetöntä vastaanottoa silmällä pitäen tarkastama ja että tilaajan jälkimmäisessä tarkastuksessa eli vastaanottokokouksessa on urakkasuoritus todettu virheettömäksi alun perin urakkasuoritukseen ja –sopimukseen kuuluneiden suoritteiden osalta.

 

Tilaajan / käyttäjän juuri ennen vastaanottoa tilaamat lisä- ja/tai muutostyöt, joita ko. urakoitsija ei ole voinut alihankinta-, materiaali- tai resurssiriippuvuuksista johtuen saada valmiiksi ennen vastaanottoa, eivät saa olla mainitun referenssin / statuksen saannin esteenä. Myöskään yhden sopimusurakoitsijan (sivu-urakoitsijan, tilaajan erillisurakoitsijan) laiminlyönti ei voi viedä kyseisen statuksen mahdollisuutta toisilta urakkasuorituksilta, mikäli on selvästi nähtävissä toisen/muiden urakoitsijoiden mahdollisuus saavuttaa ko. status/referenssi ilman yhden urakoitsijan epäonnistumista ko. asiassa.

 

Oulun Tilakeskuksen hankkeissa saavutetut ns. 0-virheluovutusreferenssit tallennetaan automaattisesti Tilakeskuksen omiin tietojärjestelmiin ja niiden osalta riittää, kun tarjouksen tekijä nimeää kyseiset referenssihankkeet tarjouksessaan. Muiden (julkisten) rakennuttajien vastaavista (tai kyseisen rakennuttajan vastaavan määrittelyn mukaisista) hankereferensseistä on tarjoukseen liitettävä ko. tilaajan/rakennuttajan allekirjoittama kirjallinen todistus.