Oulu - Capital of Northern Scandinavia

Kiinteistöjen inventointityökalu

 

Tilakeskus omistaa Oulun kaupungin kiinteistökannan ja hallinnoi sekä ylläpitää sitä. Kiinteistökanta koostuu kaikkiaan noin 500 rakennuksesta. Inventointityökalu on uudenlainen apuväline kiinteistöjen laadullisten tekijöiden arvottamiseen.

 

Työkalun avulla rakennukset pisteytetään ja niitä on mahdollista vertailla palveluverkkovaikuttavuuden, tilojen toiminnallisuuden, teknisen kunnon sekä arkkitehtonisen ja kulttuurihistoriallisen arvon mukaan.  Rakennuksen käyttäjä arvioi kahta ensimmäistä tekijää ja arkkitehti kulttuurihistoriallista arvoa. Teknisestä kunnosta kertovat tiedot siirtyvät inventointityökaluun suoraan Oulun Tilakeskuksen käyttämästä Haahtela-kiinteistötietojärjestelmästä.

 

Työkalu palvelee mm. palveluverkkosuunnittelussa, salkutuksessa, kiinteistöjen perusparannus- ja kunnossapito-ohjelmien laatimisessa sekä kiinteistöjen jatkojalostuksessa.

 

Inventointityökalu toimii verkossa tavallisella selaimella. Tiedot ovat tietokannassa, joka pyörii OTT:n ylläpitämillä palvelimilla. Päätelaitteina voi käyttää pöytätietokoneita, läppäreitä ja mobiililaitteita. Sekä tietojen hakeminen että syöttäminen käyvät vaivattomasti rajausten ja taulukoiden avulla.

 

Pilottina työkalun kehittämisessä ovat olleet koulukiinteistöt. Jatkossa metodia sovelletaan kaikkiin kaupungin kiinteistöihin.