Oulu - Capital of Northern Scandinavia

Ei lahjoja, kiitos – Tilakeskuksessa käyttöön eettiset ohjeet

​Tasapuolisuus ja avoimuus luovat pohjan viranomaistoiminnalle. Viranomaisten on huolehdittava erityisen tarkkaan, että toiminta on puolueetonta ja myös näyttää puolueettomalta sidosryhmien ja kansalaisten näkökulmasta. Tätä kunnioittaen Liikelaitos Oulun Tilakeskuksessa on otettu käyttöön eettiset ohjeet 1.3.2017 alkaen.

 

Käytännössä ohjeet näkyvät esimerkiksi siinä, että Tilakeskuksen työntekijät eivät pääsääntöisesti vastaanota tai anna lahjoja työtehtäviensä hoitoon liittyen. Kaiken kaikkiaan Tilakeskuksessa työskentelevän henkilön edellytetään kaikessa toiminnassaan pidättäytyvän sellaisista toimista, jotka voivat aiheuttaa eturistiriitatilanteen Tilakeskuksen ja henkilön tehtävien hoidolle.

 

Löydät eettiset ohjeemme kokonaisuudessaan täältä:

 

Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen henkilökunnan eettiset ohjeet

 

Pyydämme myös yhteistyökumppaneitamme sitoutumaan näiden ohjeiden noudattamiseen.

 

Yhteistyöterveisin,

 

Jouko Leskinen

johtaja

Liikelaitos Oulun Tilakeskus