Oulu - Capital of Northern Scandinavia

Metsäkylä-suunnitelma voitti Tuiranpuiston ideakilpailun

24.06.2015

Herkkä ja kaunis ehdotus vetosi palkintolautakuntaan

Liikelaitos Oulun Tilakeskus järjesti yhdessä Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan kanssa opiskelijoille suunnatun ideakilpailun 15.3.-7.5.15. Kilpailun tavoitteena oli löytää uusia näkökulmia esiintuovia ideoita Tuiran sairaala-alueen, Tuiranpuiston, tulevalle toiminnalliselle sisällölle, maankäytölle sekä täydennysrakentamiselle. Kilpailulla metsästettiin sekä luovia että toteuttamiskykyisiä ideoita.

Laajuudeltaan noin 10 hehtaarin kokoinen Tuiranpuisto on Tuiran kaupunginosan keskuspuisto. Kilpailualue sijoittui Tuiran kaupunginosaan kortteliin. Alue rajautuu pohjoisessa Valtatiehen, idässä Tuirantiehen, etelässä Koskitiehen ja lännessä Kangaspolkuun sekä Kangastiehen. Suunnittelualueen luoteiskulmaan sijoittui kaupunginosan leikkipaikka selkä Tuirankartanon palveluyksikkö, joista jälkimmäinen ei kuulunut kilpailualueesee

Osanotto-oikeus kilpailuun oli kaikilla kotimaisilla ja kansainvälisillä Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston maisterivaiheen opiskelijoilla. Kilpailuun sai osallistua joko yksin tai työparin kanssa.


Metsäkylä -  alueen metsämäistä ja kulttuurihistoriallista arvoa kunnioittava suunnitelma

Kilpailutulosten julkistamis- ja palkintojenjakotilaisuus pidettiin 17.06.2015 Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan tiloissa. Arvosteltavana oli 20 hyväksyttyä ehdotusta. Voittajaksi valikoitui Ida Mustamaan "Metsäkylä"-suunnitelma, joka ihastutti palkintolautakunnan jäseniä herkällä ja kauniilla sekä laadukkaalla toteutuksella.

"Suunnittelualue oli erittäin mielenkiintoinen, sillä kyseessä ei ollut mikään ihan tavallinen kaupunkiympäristö. Ulkopuolisen silmin alue näyttää nykytilassaan melko yksityiseltä, eikä se juuri houkuttele ohikulkijoita peremmälle. Alueen metsä on hyvin kaunista, mutta mahdollisuuksia pysähtymiselle se ei juuri tarjoa. Potentiaalia kehitykselle oli havaittavissa paljonkin, erityisesti puiston reuna-alueiden osalta, joten päätin lähteä niistä liikkeelle" selventää Mustamaa suunnitelmansa lähtökohtia ja kertoo kävelleensä alueen useasti läpi analysoiden sen haasteita ja mahdollisuuksia.

Kiitosta Metsäkylä-suunnitelma sai sen luonnollisuudesta: puustoa on harvennettu harkiten ja oikeista paikoista niin, ettei alueen puistomainen luonne kärsinyt vaan se pikemminkin vahvistui. Näin alueen luonnonmukaista metsää saatiin säilytettyä runsaasti ja uudet toiminnot saatiin sovitettua luontevasti olemassa olevaan ympäristöön.

"Alue poikkeaa ympäröivästä kaupunkirakenteesta melko paljon, joten yksi suunnitelman päätavoitteista oli saada alue liitettyä paremmin ympäristöönsä. Uusien rakennusten sijoittelua rajoittavia tekijöitä tuntui olevan runsaasti, joten aluetta oli helpompi lähteä kehittämään olemassa olevia toimintoja ja ympäristön hyviä ominaisuuksia vahvistamalla", Mustamaa summaa.
 
Palkintolautakunta oli voittajasuunnitelmassa tyytyväinen erityisesti siihen, että uudisrakentaminen oli sekä oikein sijoitettua että toiminnallisesti ja mittakaavallisesti korkeatasoista.


Vetovoimaa puistoalueelle

Suunnitelmassaan Mustamaan tavoitteena oli liittää Tuiranpuiston tiiviimmäksi osaksi Tuiran kaupunkirakennetta. Suunnitelmassaan hän onnistuikin vahvistamaan alueen vetovoimaisuutta kulttuurihistoriallisesti arvokasta sairaalaympäristöä ja metsämäisyyttä kunnioittaen:

"Halusin parantaa alueen näkyvyyttä kehittämällä pääsaapumissuuntien reuna-alueita puistomaisemmiksi ja muuttamalla alueen reitistöä niin, että se johdattelee ohikulkijoita peremmälle. Uusien funktioiden ja julkisten ulkotilojen suunnittelun perustana oli sosiaalisen diversiteetin korostaminen sekä luonnonympäristön laadun parantaminen puustoa säilyttäen", Mustamaa toteaa.Kilpailussa jaetut palkinnot:

1. palkinto: "Metsäkylä" Ida Mustamaa      3 000€

2. palkinto: "Eedenistä pohjoiseen" Elina Jaara ja Eevamaria Juuti      2 000 €

3. palkinto: "Metsäkukkia" Anna Grönlund      800€

Lisäksi Johannes Koskelan "Silmu", Miks Berzinsin ja Simon Neururerin "Mount Oulu" sekä Katri Kosolan ja Tuulimaria Luukkosen "Huvikumpi" palkittiin 400 eurolla.

Teksti: Jasmin Dost

« Takaisin Ajankohtaista-sivulle