Oulu - Capital of Northern Scandinavia

Ratkaisuehdotus ”POLKU” valittiin toteuttamaan Hiukkavaaran monitoimitalon uudisrakennushanketta

27.03.2015


Hiukkavaara -kestävä pohjoinen talvikaupunki

Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen merkittävä lähitulevaisuuden uudisrakennushanke, Hiukkavaaran monitoimitalo, toteutetaan integroituna projektitoimituksena (IPT). Uudisrakennushankkeeseen liittyen Tilakeskus järjesti ratkaisuehdotuskilpailun, jonka voittajaksi valikoitui konsortion kokoonpano: Lemminkäinen Talo Oy, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen, WSP Finland, Sweco Talotekniikka ja Are Talotekniikka.

Voittanut työryhmä vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Hiukkavaaran kaupunginosaan rakennettavan Hiukkavaaran monitoimitalon hankesuunnitelman mukainen laajuus on 8116 hym2 ja 11 470 brm2. Monitoimitaloon on määrä rakentaa tilat päiväkodille, noin 700 oppilaan peruskoululle, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnalle, nuorisotoiminnalle ja liikunnalle.


Tavoitteena oli löytää innovatiivinen toimitilaratkaisu

Ratkaisuehdotuskilpailuun valittiin kolme rakennuttajista ja suunnittelijoista koostuvaa ryhmittymää, jotka parhaiten täyttivät hankintailmoituksessa hankkeen toteutukselle asetetut kriteerit.

Kymmenestä henkilöstä koostunut arviointilautakunta pisteytti valittujen ryhmittymien ratkaisuehdotukset ja erikseen asetettu arviointiryhmä arvioi ryhmittymien laatimat projektisuunnitelmat ja yhteistyökyvykkyyden. Lisäksi arviointilautakunta kuuli tarpeellisiksi katsomiaan erityisasiantuntijoita arvioinnin yhteydessä.

Tavoitteena oli löytää tilojen käytön ja piha-alueen osalta monipuolinen, innovatiivinen ja tehokas ratkaisu.

Luonnollisestikin ratkaisuehdotusten arvioinnissa suunnitelmien toteuttamiskyvykkyyttä pidettiin merkittävänä tekijänä.


Projektin hankepäällikkö Juha Kaisanlahden sanoja mukaillen, hankkeen aikataulu on erittäin tiukka, mikä näin ollen asettaa osaltaan haasteita sekä tilaajalle että toteuttajille.

Lisäksi tärkeänä arviointikriteerinä pidettiin yhteistyökyvykkyyttä. Arviointiryhmä arvioi työryhmien yhteistyökyvykkyyttä kokonaisvaltaisesti: yhteistyökyvyn arviointi ei rajautunut vain ryhmän sisäisen dynamiikan tarkasteluun vaan se kohdistui myös yhteistyökyvykkyyden arvioimiseen tilaajan ja käyttäjien kanssa.


"Polku" vakuutti arviointilautakunnan joustavuudella ja uudenlaisella näkökulmalla

Hiukkavaaran monitoimitalon ratkaisuehdotuskilpailun voittaneen konsortion kokoonpanoon kuuluvat: Lemminkäinen Talo, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen, WSP Finland, Sweco Talotekniikka ja Are Talotekniikka. Heidän laatiman ehdotuksen nimi "Polku" kuvaa ehdotuksen tilaratkaisuja.

Rakennuksen halkaiseva kaksikerroksinen aula, "Polku", liittää rakennuksen toiminnan viereisiin tori- ja puistoalueisiin, tehden siitä uutta Hiukkavaaran keskusta yhdistävän julkisen rakennuksen, todellisen monitoimitalon.

Arviointilautakunta painotti arvioinneissaan ratkaisuehdotuksen ja erityisesti sen arkkitehtuurista toimivuutta ja sopivuutta muuhun kaupunkikuvaan. "Polku" ehdotuksessa huomioidaankin kokonaisvaltaisesti monitoimitilan vaatima toimivuus, joustavuus ja viihtyvyys.

 
Kilpailuun saapuneista ehdotuksista "Polku" onnistui kokonaisuutena selvästi parhaiten yhdistämään yhteisöllisen monitoimitalon ja uudenlaisen avoimen oppimisympäristön tavoitteet.

Voittajaratkaisu onkin sekä tehokas että toteutuskelpoinen ja se ottaa hyvin huomioon Hiukkavaaran talvikaupungin olosuhteet.Voittajaratkaisun rauhallista ja kutsuvaa kaupunkikuvallista luonnetta pidetään Hiukkavaaran keskukselle hienosti sopivana. Rakennus, pääsisäänkäynteineen, liittyy määrätietoisesti länsipuolen julkiseen toritilaan rajaten itä- ja eteläpuolelleen piha-alueen, joka arvioitiin kilpailuun osallistuneiden ratkaisuehdotusten parhaaksi ja viihtyisimmäksi.

Monitoimitalon kehitysvaihe on tarkoitus aloittaa huhtikuun 2015 alussa.

« Takaisin Ajankohtaista-sivulle