Oulu - Capital of Northern Scandinavia

Liikelaitos Oulun Tilakeskuksella takana hyvä vuosi 2016

23.02.2017

 

 

Vuosi 2016 oli Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen kannalta myönteinen. Tilikauden tulos oli ylijäämältään 11,9 miljoonaa euroa, 10,3 miljoonaa budjetoitua enemmän. Liikevaihto oli 111,9 miljoonaa ja se ylitti budjetoidun 0,8 milj. eurolla.

 

”Hyvän tuloksen eteen on tehty kovasti töitä. Kaupungin hallintokunnat ovat keskittäneet toimintojaan ja keventäneet palveluverkkoja, mikä näkyy luopumisena omista ja ulkoa vuokratuista tiloista. Tuloksessa näkyy myös johdonmukainen energiansäästö ja esimerkiksi Ympäristötalolta Kalevalle myydyt autopaikat”, Tilakeskuksen johtaja Jouko Leskinen summaa.

 

Omistajan tuloutuksen osalta päästiin kaupunginvaltuuston ja johtokunnan asettamiin tavoitteisiin. Liikeylijäämän osalta tavoite ylitettiin eikä kaikkia liikelaitokselle myönnettyjä lainoja tarvinnut nostaa.

 

Ylijäämää tullaan tulevina vuosina käyttämään kaupungin rakennusten peruskorjauksiin.

 

Uutta rakennettiin ja vanhaa korjattiin liki 42 miljoonalla

 

Uusien palvelutilojen rakentamiseen ja olemassa olevan tilakannan investointeihin käytettiin vuoden aikana yhteensä 41,8 miljoonaa euroa. Tästä peruskorjauksiin käytetty osuus on 12,9 miljoonaa. Investointeja jäi kuitenkin myös toteutumatta liian kiireellisen aikataulun ja päätöksenteon venymisen takia.


Vuoden kohokohtia olivat Ritaharjun ja Metsokankaan lisäkoulujen, Talvikankaan koulun sekä korvausinvestointina toteutetun Myllyojan päiväkodin valmistuminen. Vuoden aikana käynnistyneitä uudisrakennushankkeita olivat Hiukkavaaran monitoimitalo ja monitoimikeittiö Lööki sekä marraskuussa valmistunut Virpiniemen öljyntorjunta-aseman varastorakennus.

 

Laajoja ja kustannuksiltaan merkittäviä peruskorjaustöitä toteutettiin Sampolan päiväkodissa, Kuivasjärven, Pöllönkankaan ja Pitkäkankaan kouluilla sekä Pohjankartanossa. Korjaushankkeet liittyivät muun muassa talotekniikan modernisointiin ja rakenteellisiin korjauksiin.

 

Palvelutilojen ylläpitoon käytettiin siivousta lukuun ottamatta 37,5 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat ylläpitoindeksiä vastaavasti 1,3 %.

 

Oulun kaupunkia sitovan energiatehokkuussopimuksen edellyttämiä säästötoimenpiteitä jatkettiin ja energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden käyttö huomioitiin peruskorjauksissa. Kiinteistöihin tehtiin energiakatselmuksia, joissa havaittuja korjaustoimenpiteitä toteutettiin liki 900 000 eurolla.

« Takaisin Ajankohtaista-sivulle