Oulu - Capital of Northern Scandinavia

Jokirannan koulun korjaustoimenpiteet kesällä 2017

01.08.2017

Jokirannan koulun kesän 2017 korjaukset ovat loppusuoralla. Loppusiivous ja viimeistelytyöt ovat parhaillaan käynnissä.

 

Tehdyt toimenpiteet ovat olleet mm. laajoja tiivistyskorjauksia, yksittäisien tilojen vauriokorjauksia sekä ilmanvaihtojärjestelmien korjaus- ja parannustöitä. Korjaustöiden ajan kohteessa on ollut ulkopuoliset rakennus- ja lvis-valvojat, ja korjaustöiden onnistumista on havainnollistettu työn edetessä mm. merkkiainekokein. Lisäksi koko prosessin ajan töitä on valvonut ulkopuolinen rakennusterveysasiantuntija.

 

Korjaussuunnitelmat, joiden perusteella työt on suoritettu, on laatinut suunnittelutyöryhmä, johon kuuluvat suunnittelijoiden lisäksi myös kuntotutkimuksien tekijät ja ulkopuolinen asiantuntija.

 

Muovimattojen VOC-korjauksia joudutaan tekemään suunniteltua laajemmin, minkä vuoksi mattotöitä suoritetaan opettajainhuoneessa ja kotitalousluokassa vielä koulutyön alkamisen jälkeen. Tilat on alipaineistettu ja eristetty muista koulun tiloista. Myös ilmanvaihdon tarkistusmittauksia ja hienosäätöjä tullaan suorittamaan iltaisin ja viikonloppuisin.

 

Koululla on sisäilmatyöryhmä, joka jatkaa edelleen toimintaansa. Mikäli kohteessa ilmenee korjauksista huolimatta ongelmia, menee siitä tieto välittömästi sisäilmatyöryhmälle, joka puolestaan käsittelee asian ja tarvittaessa kiinteistömanageri teettää lisäselvityksiä asian tiimoilta. Jos lisäselvityksissä ilmenee korjaustarvetta, ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin nopealla aikataululla.

 

Sisäilmatyöryhmän toiminnan lisäksi kohteessa tullaan tekemään jatkossa seuraavia laadunvarmistustoimenpiteitä:

  • Paine-erojen seurantamittaus (noin 2 viikon seurantajakso, arviolta 10 mittauspistettä), kun ilmanvaihto on saatu lopullisiin säätöihin (arviolta syys–lokakuussa). Lisäksi ilmanvaihdon automatiikka varustetaan paine-eroa jatkuvasti seuraavilla laitteilla.
  • Joululomalla korjaustöiden onnistumista varmistetaan pistokoeluontoisesti tehtävillä merkkiainekokeilla.
  • Vuodenvaihteen jälkeen (tammikuun alku / joululoma) tehdään sisäilman laatuun liittyviä kontrollimittauksia. Tiloja tutkitaan vastaavalla otannalla kuin talvella 2017 tehdyssä tutkimuksessa, ja tutkittavat tilat kohteessa valitsee sisäilmatyöryhmä.

« Takaisin Ajankohtaista-sivulle